KÜTAHYA MÜZESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURULAR

1-  Kütahya ili, Seyitömer Kömür Havzası içerisinde yer alan Seyitömer Höyüğü'nde yapılacak olan dördüncü dönem arkeolojik kazı, temizlik ve sondaj çalışmalarına ilişkin Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Kütahya Müzesi Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) ve Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ. arasında, Bakanlık Makamının 16.01.2019 tarih ve 51337267-160.02.02.(020)-E.50436 sayılı Oluru ile uygulamaya konulacak olan protokol taraflarca 22.02.2019 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Tıklayınız (22.02.2019)