2014 Yılı Restorasyon Çalışmaları

Kütahya Müzesi Müdürlüğünün Arkeoloji ve Etnografya seksiyonunda bulunan eserlerin restorasyon ve konservasyonunun yapılabilmesi için Müdürlük bünyesinde bir laboratuvar  oluşturulmuştur.

 Bu laboratuvar çalışmalarında 2013 yılında 243 adet arkeolojik eser, 2014 yılında ise 371 adet arkeolojik ve etnografik eser olmak üzere toplam 614 adet eserin restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

 Restorasyon çalışmalarına eserin ilk hallerinin ‘’belgeleme’’ (fotoğraf) işlemiyle başlanmış, eserin durumu ‘’teşhis’’ edilerek esere uygun ‘’temizlik’’ aşamasına geçilmiştir, daha sonra  ‘’sağlamlaştırma’’ ve ‘’onarım’’ işlemleri tamamlanan esere, restorasyonun son aşaması olan konservasyon işlemi ‘’koruma’’ yapılarak son hali fotoğraflandıktan sonra eser teslim tutanağı hazırlanarak sorumlusuna teslim edilmiştir.

 Kütahya Müze Müdürlüğünde gerçekleştirilen restorasyon-konservasyon çalışmaları:

 2013-2014 yılları arasında;

 49 adet arkeolojik metal eser

51 adet etnografik metal eser

34 adet etnografik ahşap eser

480 adet pişmiş toprak eser olmak üzere toplamda 614 eserin restorasyon ve konservasyonu tamamlanmıştır.

2014-2

2014-1

 

 

Restorasyon Öncesi ve Sonrası

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4