2016 Yılı Restorasyon Çalışmaları

Kütahya Müzesi Müdürlüğü Restorasyon Atelyesinde 2016 yılında 1578 adet arkeolojik, 26 adet etnografik,  8 adet sikke olmak üzere toplam 1612 adet kültür varlığının, restorasyon/konservasyon çalışması yapılmıştır. 

1

2

3

4

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15