A) Çalışacak Uzmanların Nitelikleri

1-Kazı çalışmalarında yer almak isteyen uzmanların en az 3 (üç yıllık) höyük kazısı deneyimine sahip olması,

2-Arkeologların envanter, fotoğraflama, arazi ve küçük buluntu çizimi gibi konularında deneyim sahibi olması,

3-Arazi şartlarında çalışacak arkeologların höyük kazısı konusunda deneyimli olmaları,

4-Restoratör olacak çalışacak personelin restorasyon ve konservasyon konularında deneyim sahibi olmaları,

5-Çalışmalara katılacak mimar ya da uzmanların program bilgisi olarak AUTOCAD, 3D MAX, PHOTOSHOP, INDESING, MİCROSOFT PROGRAMLARI; arazide kullanılacak olan TOTAL STATİON, CORS, NİVO, DRONE gibi aletleri kullanma becerisine sahip olmaları,

6-Fotoğraf çekiminde görev alacak uzmanların arazi fotoğrafçılığı ya da küçük buluntu çekimi gibi konularda profesyonel deneyime sahip olması veya bu konuyla ilgili herhangi bir kazıda en az 3 yıl çalışmış olması,

7- Daha önce benzer projelerde çalışanların, çalıştıkları kazılar hakkında referans ve detaylı bilgi vermeleri gerekmektedir.

    B) Kazı İle İlgili Diğer Şartlar

1-Çalışmalar 6 ay süresince kesintisiz olarak devam edeceğinden, öğrenci olanların kazı için müracaatları kabul edilmeyecektir.

2-Kazı alanı ile Kütahya kent merkezi arazı 30 km olduğundan, sabah servislerle kazı alanına topluca gidilecek olup, akşam dönüş yine aynı servislere sağlanacaktır.

3-Uzman personele sadece öğlen yemeği verilecektir.

4-Kazı çalışmaları 02.05.2019 tarihinde başlayacak ve en az altı aylık süre ile kesintisiz devam edecektir.

5-Kazıya katılacak uzman personel ikametlerini Kütahya merkezde kendi olanakları ile sağlanacaktır.

6-Uzman personelin maaş, sigorta ve sosyal hakları Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ tarafından karşılanacaktır.

7- Kazı çalışmalarında görev almak isteyen uzmanların en geç 01.04.2019 tarihine kadar CV’lerini elektronik ortamda, kutahyamuzesi@kultur.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

8- Kazı çalışmalarında için CV ile başvuran uzmanların uygun nitelikte olanları Müdürlüğümüzün incelemesi neticesinde belirlenecek olup, seçilen kişilere ayrıca bildirim yapılacaktır.

 

NOT: YUKARIDA SIRALANAN ŞARTLARA UYGUN OLMAYAN KİŞİLERİN BAŞVURULARI DİKKATE ALINMAYACAKTIR.