Aizanoi Antik Kenti Kuzey Nekropolü Kurtarma Kazısı

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, Aizanoi Antik Kenti’nde,  Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.12.2014 tarih ve 2085 sayılı kararı gereğince, antik kentin çevresinde, ziyaretçilerin daha uygun ve düzenli bir ziyaret gerçekleştirebilmesi amacıyla, bazı çevre düzenleme çalışmaları yapılması kararlaştırılmıştır. Buna istinaden, İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce projelendirilen ve Yakupoğlu Restorasyon Ltd. Şti. tarafında uygulanan, antik kentin bazı bölümlerinin tel çit içine alınması, ziyaretçiler için otopark oluşturulması, kamera sistemlerinin kurulması, karşılama gişelerinin inşa edilmesi işlerine başlanılmıştır. Müdürlüğümüz denetiminde sürdürülen bu çalışmalar esnasında, antik tiyatronun kuzeybatı bölümünde kalan ve Kuzey Nekropolü’ne yakın bir noktada, tel çitler için 0.40x.060 m ölçüsündeki kanal açımı sırasında, blok taşlara rastlanılmıştır. Bu blok taşların, bir mezara ait olabileceği düşünüldüğünden, kanal açımı derhal durdurulmuş ve belirtilen yerde bir kurtarma kazısı yapılması planlanmıştır. Aynı gün, durum Genel Müdürlüğümüze bildirilerek, kurtarma kazısı için ruhsat talebinde bulunulmuş, Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan 11.06.2015 tarih ve 114309 sayılı ruhsat ile çalışmalar bir günlük süre zarfında gerçekleştirilmiştir.