Dumlupınar Üniversitesi Özel Müzesi

Kütahya, Merkez, Seyitömer Linyit İşletmeleri kömür sahasında yer alan Seyitömer Höyük’te gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarında bulunan eserlerin topluca sergilendiği bir müzedir. Dumlupınar Üniversitesinin müracaatı, Kütahya Müze Müdürlüğü’nün olumlu görüşü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni sonucunda, 25.02.2011 tarihinde Rektörlük Binası’da ziyarete açılmıştır. Kütahya Müzesi Müdürlüğü’nden geçici sergi amacıyla 1381 adet arkeolojik eser verilmiştir. Müze, Pazartesi hariç, diğer günler saat 10:00-12:00 14:00-16:00 saatlerinde açıktır. Kazı çalışmalarında bulunan eserler arasında Erken Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı, I. Bin ile Hellenistik Dönem’e tarihlenen, antik dönemdeki insanların üretimi olan, pişmiş toprak, taş, kemik ve bronz vb. gibi kültür varlıkları yer almaktadır. Ayrıca,  Seyitömer Höyük’te bulunmuş olan bir mekânın yangın sonrası durumunu gösteren canlandırma yapılarak ziyaretçilerin höyük, kazı ve dönemleri hakkında daha iyi ve görsele dayalı bilgi edinmesi sağlanmıştır. Yine bu amaç doğrultusunda Erken Tunç ve Orta Tunç Çağı’na ait konut ve dinsel yapı maketleri müzede görülebilmektedir. Görsel malzemenin yan sıra, müze içinde bulunan televizyondan kazı çalışmaları hakkında bilgi edinilmesi mümkün olmaktadır. Dumlupınar Üniversitesi’nde, Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin müzeyi ziyaret etmeleri için teşvik edilmelerinin yanı sıra, kimi dersler müze ortamında gerçekleştirilebilmektedir. Böylece öğrenciler de üniversitelerinde mesleki anlamda faydalanabilecekleri bir müzeye kavuşmuşlardır.

Fotoğraflar