Höyüktepe, Attepe Yerleşimi, Dereköy Nekropolü

 

Kütahya İli, Aslanapa İlçesi, Kureyşler Köyü’nde, DSİ. tarafından inşasına başlanan Kureyşler Barajı nedeniyle, Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 26/12/1996 tarih ve 235 sayılı kararı gereği I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Höyüktepe ve Attepe Yerleşimi su altında kalacaktır. Bu tescilli höyük ve yerleşimin dışında, Kütahya Müzesi Müdürlüğü’nce 2013 yılında bölgede gerçekleştirilen diğer bir kurtarma kazısında yeni bir nekropol tespit edilmiştir. Bu höyük, yerleşim ve nekropoldeki kültür varlıklarının ortaya çıkarılması amacıyla, Kütahya İl Kültür Müdürlüğü (Kütahya Müzesi Müdürlüğü) ile DSİ. Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan ruhsat neticesinde, Höyüktepe ve Attepe Yerleşimi Kurtarma Kazısı çalışmalarına 01/05/2014 tarihinde başlanılmış ve 31/12/2014 tarihinde tamamlanmıştır. DSİ. tarafından finanse edilen kurtarma kazısının, birinci etabını teşkil eden ve 8 aylık saha çalışmasını, 2 aylık kazı evi ve depo çalışmasını kapsayan 2014 yılı çalışmalarında, üç bilimsel danışman, on beş teknik personel, yüz işçi görev almış olup, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin arkeoloji bölümlerinde okuyan lisans ve lisans üstü öğrenciler de bu çalışmalara dahil olarak, mesleki anlamda kendilerini geliştirme fırsatı bulmuştur.

Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları 2015 yılı çalışmaları 02.05.2015 tarihi itibariyle başlamış olup, kazı çalışmalarında iki bilimsel danışman, yirmibeş teknik personel ve yüzelli işçi görev yapmaktadır. 2014 yılında olduğu gibi bu yıl da, ülkemizin değişik üniversitelerinde okuyan lisans ve lisans üstü öğrencileri, kazı çalışmalarımızda görev alarak, teorik ve pratik bilgilerini geliştirme fırsatı bulmaktadır. Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları kapsamında, baraj sahasından etkilenen Höyüktepe, Attepe Yerleşimi ve Dereköy Nekropolü'nde sürdürülen çalışmaların arazi boyutunun 31.10.2015 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Videolar

Fotoğraf Galerisi