Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

AKKAN, R., B., 2005, ”Kütahya, Eskişehir ve Afyon Müzelerinden Korunan Herakles Heykelleri Işığında Phrygia’da Herakles Tipolojisi”

İndirmek İçin;

Tıklayın

YİĞİT, Ü., (2012), “Seyitömer Höyüğü’nün İktisadi Arkeolojik Açıdan İncelenmesi”

İndirmek İçin;

Tıklayın

ÇAKALGÖZ, S., (2011), “Seyitömer Höyüğü Kazıları Işığında Eskişehir, Afyon, Kütahya Çevresinde Bulunan Frig Keramiği”

İndirmek İçin;

Tıklayın

YÜZBAŞIOĞLU, N., (2010), “Seyitömer Sivil Mimarisinin Gelişimi ve Özellikleri”

İndirmek İçin;

Tıklayın

KARAOĞLAN, H., (2010), “Seyitömer Höyüğü’nde Bulunan M.Ö. II. Bin’e Ait Dokumacılıkla İlgili Buluntular”

İndirmek İçin;

Tıklayın

BİLGEN, Z., (2011), “Seyitömer Höyüğü’nde Bulunmuş Orta Tunç Çağ’ına Air Bir Depo Mekanı”

İndirmek İçin;

Tıklayın

ÖZCAN, F., Ç., (2010), “Seyitömer Höyük Çatı Örtü Sistemleri”

İndirmek İçin;

Tıklayın

ÇIRAKOĞLU, S., (2010), “Seyitömer Höyüğü’nde Bulunmuş Kemik Saplar”

İndirmek İçin;

Tıklayın

SİLEK, S., (2010), “Seyitömer Höyük İdolleri”

İndirmek İçin;

Tıklayın

ÇEKİCİOĞLU, M., (2006), “Seyitömer Höyüğü’nde Bulunan M.Ö. II. Bin Yıla Ait Metal İğneler”

İndirmek İçin;

Tıklayın

PEKMEZ, N., (2002), “Kütahya Müzesi’nden Bir Kapı Taşı”

İndirmek İçin;

Tıklayın

GÜRSOY, Ü., (2006), “Roma İmparatorluğu Döneminde Kotiaeion Tarihi ve Sikkeleri”

İndirmek İçin;

Tıklayın

ÇAKALGÖZ, S., (2000), “Seyitömer Höyük Erken Tunç Çağı Mimarisi ve Buluntuları”

İndirmek İçin;

Tıklayın

ACARA, M., (1990), “Türkiye Müzelerindeki Bizans Madeni Eserleri”

İndirmek İçin;

Tıklayın

YALIN, F., (2001), “Kütahya Bölgesinde Yapılan Kazı ve Araştırmalar”

İndirmek İçin;

Tıklayın