Makaleler

AÇIKKOL, A., YILMAZ, H., BAYKARA, İ., ŞAHİN, S., 2003, ” Kütahya Ağızören Hitit İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi ve Tunç Çağı Anadolu Halkları Arasındaki Yeri ” , ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ – ANTROPOLOJİ, S.17, s.1-26.

İndirmek İçin;

Tıklayın

ÜNAN, N. , YÖRÜR, M. , 2017, ” Höyüktepeden Erken Tunç Çağı’na ait Çanak Çömleğin Yeniden Şekillendirme ve Pişirme Denemeleri ” , TÜBA-KED, S.15, s. 11-21.

İndirmek İçin;

Tıklayın

ŞAHİN, S. , 2017, ” Dereköy Ve Attepe (Geç Doğu Roma) İnsanları’nda Yaşa Bağlı Sosyoekonomik Değişim ” , 9.ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, s. 124.

İndirmek İçin;

Tıklayın

ÖZER, E., KORKMAZ, H., (2014), ‘Tarihsel Süreçte Aizanoi Kentindeki Dört Yapıda Tahrip ve Koruma’, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 18, Denizli, s. 11-20

İndirmek İçin;

Tıklayın

TÜRKTÜZÜN, M., ÜNAN, S., ÜNAL, S., (2014),”Çiledir Höyük ETÇ II Bulguları”, TÜBA-AR”, S.17, İstanbul, s.49-72.

İndirmek İçin;

Tıklayın

BEAR, T.,D.-TÜRKTÜZÜN, M., (2011),”Goleo”, Archoeological Research in Westren Centra Anatolia, Kütahya, s.199-211.

İndirmek İçin;

Tıklayın

ÜNAN, N., (2015), “Höyüktepe’den Erken Tunç Çağı’na Ait Bir Grup Bezemeli Çanak Çömlek”, Kubaba, S.24, İzmir, s.7-20.

İndirmek İçin;

Tıklayın

KOÇAN, N., (2012),”Kütahya-Eskigediz Tarihi Kent Dokusunun Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi”, Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi”, S.1, s.81-96.

İndirmek İçin;

Tıklayın

KAPTAN, D., (2010), “Clay Tags From Seyitömer Höyük in Phrygia”, The World of Achaemenid Persia, London,

İndirmek İçin;

Tıklayın

ÇIRAK, A., KARAÖZ, S.,A., ERKMAN, A.,C., ACAR, E., (2015),”Khalkeritis ve Tokul Şapel İskeletlerinin Travma Analizleri”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”, S.2, s.494-504.

İndirmek İçin;

Tıklayın

VAN DEN HOFF, R., (2010), “Die Ausgrabungen In Aizanoi”, 32.Kazı Sonuçları Toplantısı II, “İstanbul”, s.1-13

İndirmek İçin;

Tıklayın

VAN DEN HOFF, R., (2008), “Die Ausgrabungen In Aizanoi”, 30.Kazı Sonuçları Toplantısı I, “Ankara”, s.497-506

İndirmek İçin;

Tıklayın

ÇAKALGÖZ, S.,Y., (2013),”Seyitömer Höyük Boyalı Phryg Keramiği”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi”, S.16, s.113-.131

İndirmek İçin;

Tıklayın

ŞAHİN, A.E.N., TÜRKTÜZÜN, M., (2008), “Weihung eines Patrimonialprocurators für Kaiser Dioklatian aus Mysia Abbaitis”, Gephyra, Band 5, Ayrıbasım, Ege Yayınları, İstanbul, s.140-145.

İndirmek İçin;

Tıklayın

DUĞAN, A.S., (2005), “Kütahya’nın Altıntaş Köyünde Bulunan Seydisül Türbesindeki Deesis Sahnesi”, Türk Tarih Kurumu, Höyük Dergisi, S.5, Ankara, s.83-92.

İndirmek İçin;

Tıklayın

ŞAHİN, N.E.A., (2011), “KÜTAHYA MÜZESİ’NDEN ADAKLAR”, Arkeoloji ve Sanat, “istanbul”, s.115-146

İndirmek İçin;

Tıklayın

ŞAHİN, A.E.N., (2006), “Anadolu Hekate Korpusu ve Müzelerde Hekate Eserleri Üzerinde Çalışmalar”, Arkeoloji ve Sanat, İstanbul, s.59-67.

İndirmek İçin;

Tıklayın

RHEIDT, K., (2003), “Die Ausgrabungen In Aizanoi”, 25.Kazı Sonuçları Toplantısı I, “Ankara”, s.127-138

İndirmek İçin;

Tıklayın

VON DEN HOFF, R., (2009), “Die Ausgrabungen In Aizanoi”, 31.Kazı Sonuçları Toplantısı II, “Denizli”, s.451-461

İndirmek İçin;

Tıklayın

RHEIDT, K., (2005), “Die Ausgrabungen In Aizanoi”, 27.Kazı Sonuçları Toplantısı II, “Antalya”, s.401-408

İndirmek İçin;

Tıklayın

TÜRKTÜZÜN, M., (2001), “Kütahya İli, Merkez, Ağızören Köyü’ndeki Hiti Nekropolü Kurtarma Kazısı”, XII.Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, Kuşadası, s.241-250

İndirmek İçin;

Tıklayın

RHEIDT, K., (2007), “Die Ausgrabungen In Aizanoi”, 29.Kazı Sonuçları Toplantısı II, “Ankara”, s.401-408

İndirmek İçin;

Tıklayın

RHEIDT, K., (2002), “Die Ausgrabungen In Aizanoi”, 24.Kazı Sonuçları Toplantısı II, “Ankara”, s.315-316

İndirmek İçin;

Tıklayın

TÜRKTÜZÜN, M., (2000), “Germiyan Oğullarından Kalma Hamam Kurtarma Kazısı”, XI.Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Denizli, s.33-40

İndirmek İçin;

Tıklayın

ŞAHİN, N.E.A., (2005), “KÜTAHYA MÜZESİ’NDEN BİR GRUP ADAK”, OLBA IX, “Mersin”, s.177-197

İndirmek İçin;

Tıklayın

HOFFMAN, A., (1991), “Die Ausgrabungen In Aizanoi”, XI.Kazı Sonuçları Toplantısı II, “Çanakkale”, s.323-340

İndirmek İçin;

Tıklayın

TÜRKTÜZÜN, M., (1998), “Kütahya İli Aslanapa İlçesi Karadiğin Köyü Akalan Tümülüsü Kurtarma Kazısı”, IX.Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Antalya, s.125-140

İndirmek İçin;

Tıklayın

TÜRKTÜZÜN, M., (2002), “Germiyan Oğullarından Kalma Hamam Kurtarma Kazısı”, XIII.Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Denizli, s.93-96

İndirmek İçin;

Tıklayın

RHEIDT, K., (1999), “Die Ausgrabungen In Aizanoi”, 21.Kazı Sonuçları Toplantısı II, “Ankara”, s.171-180

İndirmek İçin;

Tıklayın

RHEIDT, K., (1998), “Die Ausgrabungen In Aizanoi”, XIX.Kazı Sonuçları Toplantısı II, “Ankara”, s.313-318

İndirmek İçin;

Tıklayın

RHEIDT, K., (2001), “Die Ausgrabungen In Aizanoi”, 23.Kazı Sonuçları Toplantısı II, “Ankara”, s.197-206

İndirmek İçin;

Tıklayın

RHEIDT, K., (1998), “Die Ausgrabungen In Aizanoi”, XX.Kazı Sonuçları Toplantısı II, “Tarsus”, s.321-333

İndirmek İçin;

Tıklayın

RHEIDT, K., (1993), “Die Ausgrabungen In Aizanoi”, XV.Kazı Sonuçları Toplantısı I, “Ankara”, s.515-537

İndirmek İçin;

Tıklayın

TÜRKTÜZÜN, M., (1999), “Kütahya Çini Müzesi Onarım ve Teşhir-Tanzim Çalışmaları”, X.Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Kuşadası, s.125-134

İndirmek İçin;

Tıklayın

ŞAHİN, N.E.A., (2001), “EINE KLENIE RELIEFBÜSTE IM MUSEUM VON KÜTAHYA”, OLBA IV, “Mersin”, s.117-127

İndirmek İçin;

Tıklayın

RHEIDT, K., (1992), “Die Ausgrabungen In Aizanoi”, XIV.Kazı Sonuçları Toplantısı II, “Ankara”, s.289-340

İndirmek İçin;

Tıklayın

TULAY. S.A., (1998), “Kütahya Bölgesi Şehir Sikkeleri”, Türk Arkeoloji Dergisi, S.XXVII, Ankara, s.125-133.

İndirmek İçin;

Tıklayın

TÜRKTÜZÜN, M., (1993), “Zwei Säulensarkophage Aus Der Südwestnekropole In Aizanoi”, Archäologischer Anzeiger, Berlin – New York, s.517-526

İndirmek İçin;

Tıklayın

TÜRKTÜZÜN, M., (1991), “Çavdarhisar (Aizanoi) Roma Devri Nekropolü Kurtarma Kazısı”, II.Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Ankara, s.81-91

İndirmek İçin;

Tıklayın

RHEIDT, K., (1996), “Die Ausgrabungen In Aizanoi”, XVIII.Kazı Sonuçları Toplantısı II, “Ankara”, s.101-117

İndirmek İçin;

Tıklayın

Mehdin, Ç., (2016), ”Vacidiye Medresesi”, Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, s.435-460

İndirmek İçin;

Tıklayın

HOFFMAN, A., (1989), “Aizanoi 1988, Arbeiten Im Stadion”, XI.Kazı Sonuçları Toplantısı II, “Antalya”, s.261-274

İndirmek İçin;

Tıklayın

RHEIDT, K., (1993), “Die Ausgrabungen In Aizanoi”, 22.Kazı Sonuçları Toplantısı II, “İzmir”, s.147-158

İndirmek İçin;

Tıklayın

NAUMANN, R., (1990), “Bericht Über Die Ausgrabungen In Aizanoi 1979”, II.Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, s.135-138

İndirmek İçin;

Tıklayın

NAUMANN, R., (1984), “Ausgrabungen In Aizanoi 1983”, VI.Kazı Sonuçları Toplantısı, “İzmir”, s.379-384

İndirmek İçin;

Tıklayın

TÜRKTÜZÜN, M., (1992), “Çavdarhisar (Aizanoi) Nekropolü Kurtarma Kazısı”, III.Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Efes, s.151-166

İndirmek İçin;

Tıklayın

RHEIDT, K., (1995), “Die Ausgrabungen In Aizanoi”, XVII.Kazı Sonuçları Toplantısı II, “Ankara”, s.293-309

İndirmek İçin;

Tıklayın

AYDIN, M., (2016), ”Avarız Defterlerine Göre XVII. Yüzyılda Simav’ın İdari Yapısı ve Nüfusu”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 17, s.141-165.

İndirmek İçin;

Tıklayın

TÜRKTÜZÜN, M., (1990), “Bölcek Köyü Nekropolü Kurtarma Kazısı”, I.Müze Kurtarma Kazıları Semineri, Ankara, s.41-47

İndirmek İçin;

Tıklayın

HOFFMAN, A., (1987), “Arbeiten In Aizanoi 1986”, IX.Kazı Sonuçları Toplantısı II, “Ankara”, s.59-62

İndirmek İçin;

Tıklayın

TOPRAKLI, R., (2010), ”Yenice Köyü Köprüsü ve Miryokefalon Savaşı”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 18, s.997-1012

İndirmek İçin;

Tıklayın

HOFFMAN, A., (1987), “Aizanoi 1987, Arbeiten Im Stadion”, X.Kazı Sonuçları Toplantısı II, “Ankara”, s.305-318

İndirmek İçin;

Tıklayın

GÜLER, M., (2010), ”Ah Resul Zavyes vw Hisarcık’a Ait Belgeler”, Sosyal Bilimler Dergisi, s.110-122

İndirmek İçin;

Tıklayın

ESKİKURT, A., (2014), ”Ortaçağ Anadolu Ticaret Yolları”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 33, s.15-40

İndirmek İçin;

Tıklayın

NAUMANN, R., (1983), “Die Ausgrabungen In Aizanoi 1982”, V.Kazı Sonuçları Toplantısı, İstanbul, s.195-198

İndirmek İçin;

Tıklayın

NAUMANN, R., (1982), “Die Ausgrabungen In Aizanoi 1981”, IV.Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, s.183-192

İndirmek İçin;

Tıklayın

OKUMUŞ, E., (2007), ”Evliya Çelebi Kütahya’da”, DEÜİFD, Sayı 26, s.83-120

İndirmek İçin;

Tıklayın

BOZKURT, N., (2012), ”XX. Yüzyıl Başlarında Kütahya Hapisanesinin Genel Durumu”, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, Sayı 21, s.262-277

İndirmek İçin;

Tıklayın

AĞAR, S., (2007), ”Geçmişten Bugüne Mali İdare”, TBB Dergisi, Sayı 73 s.372-432

İndirmek İçin;

Tıklayın

ÇİFTCİOĞLU, İ., (2006), ”Germiyanoğulları Dönemi Kütahya Medreseleri”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 15, s.161-180

İndirmek İçin;

Tıklayın

ALPARGU, M., ÇELİK, B., (2007), ”Kuruluş ve Çöküş Süreçlerinde Türk Devletleri Sempozyumu Bildirileri”, Sakarya Üniversitesi, Yayın No 52, s.1-298

İndirmek İçin;

Tıklayın