ÖRENCİK MEVKİİ KURTARMA KAZISI

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.01.2015 tarih ve 2179 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenen sahada Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüzün 12.07.2019 tarih ve E.580747 sayılı Kazı Ruhsatı ile Valilik Makamının 12.07.2019 tarih ve E.582646 sayılı Olur’ları doğrultusunda “Örencik Mevkii Kurtarma Kazısı” çalışmaları Müdürlüğümüzce 13.07.2019 tarihinde başlatılmıştır. (09.08.2019)