Kütahya ili,  Seyitömer Kömür Havzası içerisinde yer alan Seyitömer Höyüğü'nde yapılacak olan dördüncü dönem arkeolojik kazı, temizlik ve sondaj çalışmalarına ilişkin Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Kütahya Müzesi Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü  (DÖSİMM)  ve Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ. arasında, Bakanlık Makamının 16.01.2019 tarih ve 51337267-160.02.02.(020)-E.50436 sayılı Oluru ile uygulamaya konulacak olan protokol taraflarca 22.02.2019 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 22.02.2019

Kütahya’da hem tarih öncesi dönem hem de ön tarih bağlamında kazı çalışmaları gerçekleştirilen yerlerin en önemlilerinden birisi Seyitömer Höyük’tür. Seyitömer Höyüğü, Kütahya il merkezinin 26 km kuzeybatısında, Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ rezerv sahasında, eski Seyitömer Kasabası’nın bulunduğu alan içerisinde yer almaktadır. Höyüğün etkilediği alanda bulunan 12 milyon ton kömür rezervinin kullanılabilir duruma getirilmesi amacıyla, I. Dönem Kurtarma Kazıları 1989 yılında Eskişehir Müzesi Müdürlüğü tarafından başlatılmış, 1990-1995 yılları arasında II. Dönem Kurtarma Kazıları Afyon Müzesi Müdürlüğü tarafından sürdürülmüştür. Bu tarihten sonra kazılar kesintiye uğramış, III. Dönem Kurtarma Kazıları 2006 yılından itibaren Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanlığınca 2014 yılı sonuna kadar devam ettirilmiştir. Bu tarihten sonra günümüze kadar yine kesintiye uğrayan kazı çalışmaları Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Kütahya Müzesi Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü  (DÖSİMM) ve Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ. arasında imzalanan protokol kapsamında, Seyitömer Höyük IV. Dönem Kurtarma Kazısı çalışmaları 2019 Mayıs ayı itibariyle Müdürlüğümüzce yeniden başlatılacaktır.