Üç Höyük Köyü Kurtarma Kazısı

Kütahya ili, Altıntaş ilçesi, Üçhöyük Köyü, Mezaraltı Mevkii’nde, tarımsal sulama amaçlı kanal açımı sırasında, bir mermer mezar steli ortaya çıkmıştır. Bu mevkide yapılan incelemelerde, kanal çevresinde pişmiş torak çanak çömlek parçalarına ve tuğlalara rastlanmıştır. Mevkide antik çağa ait mezarların olabileceği düşünüldüğünden, bir kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir. Kurtarma kazısı neticesinde, tuğla örgülü iki sandık mezar ortaya çıkarılmıştır. Sandık mezarda ele geçen buluntulardan hareketle, mezarlar tarihlendirilmeye çalışılmıştır.