Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Sayın Filiz GÜRBOĞA,

Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne atanması

nedeniyle, Müdürlüğümüze veda ziyaretinde bulunmuştur.

veda3

04.02.2016